Expertise in beeld.
We zijn bezig met het maken van een ‘digitale kaartenbak’ waarin alle expertise in beeld wordt gebracht en beschikbaar wordt gesteld binnen PCO Gelderse Vallei. Mocht je interesse hebben om jouw expertise, ervaring en de wijze waarop je die wilt inzetten kenbaar te maken, dan kun je de digitale kaart invullen en sturen naar academie@scholengeldersevallei.nl.  Probeer zo  duidelijk en kort mogelijk te verwoorden waar je expertise ligt en hoe je die wilt inzetten.
 
Het beheer van de ‘kaartenbak’ ligt bij de Academie. Het is de bedoeling dat iedereen binnen PCO Gelderse Vallei toegang krijgt tot deze kaartenbak. Je blijft zelf eigenaar van deze opzet.  Je kunt te alle tijden wijzigingen aanbrengen, dingen toevoegen of jezelf verwijderen uit de kaartenbak.