Stichting Kindcentra PCO Gelderse Vallei Klik hier


Opvang en onderwijs vanuit één hand onder één dak


Wij ontwikkelen en bieden integrale kinderopvang onder één dak bij basisscholen van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs (PCO) Gelderse Vallei vanuit onze christelijke identiteit. Dit doen we op scholen waar het mogelijk en verantwoord is.
 
De focus in onze kindcentra is gericht op het creëren van een optimale samenhang en samenwerking tussen opvang en onderwijs in één doorgaande lijn. Dat wil zeggen met een zo goed mogelijke aansluiting tussen voorschoolse opvang voor 0 - 4 jarigen en de basisschool en een zo goed mogelijke aansluiting tussen buitenschoolse opvang en onderwijs voor 4 - 12 jarigen op de basisscholen. De pedagogische uitgangspunten van onze opvang zijn hetzelfde als die van het onderwijs. De aansturing binnen een kindcentrum geschiedt door één directeur voor onderwijs én opvang.

Onze kindcentra bieden kinderen een vertrouwde, veilige en stimulerende plek waar ze kunnen ontdekken, ontmoeten en ontwikkelen op weg naar hun volwassenheid. Ouders of opvoeders zien we in de ontwikkeling van hun kinderen als gelijkwaardige gesprekspartners. In een open dialoog vragen wij van hen betrokkenheid, actieve participatie en medezeggenschap.

Klik hier voor de website van de Stichting Kindcentra PCO Gelderse Vallei.